ČNB: Zápis i přes první hlasy pro snížení sazeb ukázal jestřábí tón v bankovní radě

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V pátek byl zveřejněn zápis z posledního zasedání bankovní rady ČNB (2. listopadu), kdy navzdory očekávání trhu ponechala úrokové sazby beze změny (7,00 % pro 2T repo). Hlasování bylo 5:2, když Tomáš Holub a viceguvernér Frait hlasovali pro snížení sazeb o 25 bazických bodů. Zbytek bankovní rady (guvernér Michl, viceguvernérka Zamrazilová, Kubelková, Kubíček, Procházka) hlasovali pro stabilitu úrokových sazeb. Zápis se nesl až v překvapivě jestřábím tónu, když se bankovní rada obává hlavně vývoje inflačního očekávání. To se může projevit jak ve vyjednávání o mzdách, tak na začátku příštího roku v pravidelném nastavení ceníků. Navíc část bankovní rady (viguvernérka Zamrazilová, Kubiček) upozornila, že oslabení koruny od léta má podobný dopad jako snížení sazeb o 75 bazických bodů.

Zřetelně se postupně přiblížil obrat v měnové politice ČNB a na dalších zasedáních (prosinec, únor) může bankovní rada začít snižovat úrokové sazby. Ovšem bankovní rada pravděpodobně zůstane opatrné a na začátku bude snižovat sazby o čtvrt procentního bodu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.