ECB připraví nástroje proti fragmentaci dluhopisových trhů eurozóny

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Evropská centrální banka (ECB) měla ve středu mimořádné zasedání svého vedení. ECB reagovala na situaci na dluhopisových trzích v posledních týdnech, když výnos italského 10letého dluhopisu se poprvé od roku 2014 dostal nad 4 % a rizikové přirážky mezi italskými a německými dluhopisy se rozšířily až na 240 bodů, což je nejvíce od března 2020 (Covid-19). Už jen oznámení mimořádného zasedání ECB vedlo k velké korekci, výnos 10letého dluhopisu Itálie propadl téměř o 40 bodů na 3,80 %. ECB pak po zasedání bez většího upřesnění uvedla, že vytvoří nové nástroje proti fragmentaci eurozóny, tj. rozšiřování rizikových přirážek mezi státními dluhopisy eurozóny. Další cestou může být větší flexibilita ECB při řízení reinvestic svého dluhopisového portfolia, pravděpodobně ve prospěch jižního křídla eurozóny. Ještě než ECB začala fakticky utahovat svoji měnovou politiku (QE pokračuje do konce června, sazby má zvýšit až v červenci), dostává se do složité situace kvůli velké nesourodosti eurozóny. Tento fakt ji bude pravděpodobně v dalších krocích brzdit, a bude tak utahovat měnovou politiku pomaleji, než by vyžadoval vývoj inflace.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.