Erste Group: Čísla mírně nad odhady, potvrzení výhledu a spuštění zpětného odkupu akcií

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Erste oznámila za 4Q 2022 čistý zisk ve výši 518 mil. EUR, a překonala tak odhady trhu. Nicméně rozdíly u jednotlivých položek výsledovky jsou relativně malé vůči očekávání.

Úrokové výnosy meziročně vzrostly o 20 % zásluhou růstu sazeb spolu s pokračujícím růstem úvěrového portfolia (čisté úvěry +12 % r/r). Čistá úroková marže byla na úrovni 2,25 % (2,24 % ve 3Q 2022 a 2,08 % ve 4Q21). Nejvýraznější růst úrokové marže a úrokových výnosů pak banka zaznamenala v Rakousku, kde se projevil růst sazeb ze strany ECB. Čisté úrokové výnosy byly dále negativně ovlivněny jednorázovou ztrátou 123 mil. EUR v souvislosti se změnou pravidel týkající se programu TLTRO. Růst provozních nákladů (+2 % r/r) zůstává relativně nízký navzdory vysoké inflaci. Podíl nesplácených úvěrů se mezikvartálně stabilizoval na úrovni 2,0 %. Rizikové náklady za celý minulý rok pak dosáhly jen 15 b.b.

Management dále potvrdil výhled pro tento rok, kde očekává přibližně 5% růst úvěrového portfolia, 10% nárůst čistých úrokových výnosů, 5% růst výnosů z poplatků, růst provozních nákladů o 7-8 %, rizikové náklady maximálně 35 b.b. a návratnost vlastního kapitálu v rozmezí 13-15 %.

Dále management potvrdil dříve avizovaný návrh dividendy ze zisku minulého roku ve výši 1,9 EUR na akcii (5,4% hrubý dividendový výnos). Do budoucna pak zamýšlí vyplácet na dividendách 40-50 % čistého zisku. Zároveň banka plánuje spustit program zpětného odkupu akcií, v rámci něhož chce v letošním roce odkoupit akcie v objemu až 300 mil. EUR (přibližně 2 % tržní kapitalizace).

Celkově vnímáme výsledky pozitivně. Samotná čísla jsou bez výraznějšího překvapení, nicméně stále mírně nad odhady. Pozitivní je pak spuštění zpětného odkupu akcií, což spolu s dividendou posouvá celkový výnos pro akcionáře nad 7 %. Také zopakování solidního výhledu pro tento rok potvrzuje relativně omezené dopady současných makroekonomických rizik na hospodaření banky. Konferenční hovor k výsledkům společnost pořádá dnes v 9:00 SEČ.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)Oček. 4Q224Q 2021r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy1 5651 30620%1 5681 563
  Poplatky a provize6226132%624619
  Ostatní výnosy1128828%9696
Provozní výnosy2 3002 00715%2 2882 278
Provozní náklady-1 194-1 1662%-1 212-1 201
Provozní zisk1 10684231%1 0761 076
  Opravné položky-141-10732%-167-167
  Ostatní náklady a výnosy-157-8389%-158-116
Zisk před zdaněním80865124%751769
Čistý zisk51847210%499492

Zdroj: J&T Banka, Erste


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.