JTPEG: Splnění kovenantu dluhopisového programu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

William se jako junior analytik zaměřuje na rozbor akcií a dluhopisů. Jeho hlavním úkolem je dodat klientům banky maximálně přesné informace a analýzy.Společnost JTPEG Financing CZ I, a.s. oznámila výsledky testování kovenantu LTV (Loan-To-Value) ručitele vztahujícího se k dluhopisovému programu.

Společnost JTPEG Financing CZ I, a.s. oznámila výsledky testování kovenantu LTV (Loan-To-Value) ručitele vztahujícího se k dluhopisovému programu. Testování bylo provedeno k 31. prosinci 2023, přičemž výsledná hodnota byla 48,2 %, což splňuje stanovenou podmínku <60 %. Ručitelem dluhopisů je JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s. Ručitel je fondem kvalifikovaných investorů, v jehož portfoliu jsou například akcie ČEZ, ProSiebenSat. 1 Media, dluhopisy Tatra Mountains Resorts, dluhopisy Savarin a mnohé další. Dluhopisy jsou obchodovány na pražské burze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.