Colt CZ: Rozšíření dozorčí rady o René Holečka a Davida Aguilara

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Colt CZ v úterý informovala, že v souladu s rozhodnutím valné hromady konané per rollam došlo ke změnám ve statutárních orgánech. K 1. červenci 2023 byli do dozorčí rady zvoleni René Holeček a David Aguilar. Dozorčí rada následně zvolila Davida Aguilara předsedou a René Holečka a Lubomíra Kovaříka místopředsedy. Dozorčí rada se tak rozšířila ze tří na pět členů, přičemž zbývajícím dvěma členy jsou Vladimír Dlouhý a Jana Růžičková. Funkci předsedy dozorčí rady doposud vykonával Lubomír Kovařík. Nově zvolený předseda David Aguilar dříve působil v Úřadu celní a pohraniční ochrany USA a poslední tři roky byl členem představenstva Colt CZ. Zprávu považujeme za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.