Moneta: Banka oznámí zítra ráno čísla za 3Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta zveřejní zítra ráno výsledky hospodaření za třetí kvartál tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme mírný 4% růst na 1 295 mil. Kč, když pokles úrokových výnosů je kompenzován vyššími ostatními výnosy a nižší efektivní daňovou sazbou.

Růst nákladů na financování, především klientských vkladů, by již měl výrazně zpomalit. Na druhou stranu rychlý růst těchto vkladů (oček. +19 % r/r), které jsou investovány především do státních dluhopisů či ukládány u ČNB, v kombinaci s pokračujícím přeceňování úvěrového portfolia na současné vyšší sazby přispějí k pokračujícímu růstu úrokových výnosů. Pokles čistých úrokových výnosů by měl být kompenzován výrazným růstem výnosů z poplatků a provizí (oček. +24 % r/r) a vyššími ostatními výnosy. Provozní náklady očekáváme na úrovni 1,4 mld. Kč (+2 % r/r). Růst mezd je kompenzován výrazným poklesem počtu zaměstnanců (-12,8 % r/r na konci prvního pololetí) a také růst ostatních administrativních nákladů je výrazně pod úrovní inflace. Rizikové náklady je pak na kvartální bázi velmi obtížné predikovat, v našich odhadech máme čistou tvorbu opravných položek ve výši 134 mil. Kč, což představuje rizikové náklady na úrovni 20 b.b.

Předpokládáme, že management upraví výhled na tento i další roky o negativní dopad ukončení úročení povinných minimálních rezerv. Mimo to, pokud čísla naplní naše projekce, vidíme prostor pro další snížení očekávaných celoročních rizikových nákladů (nyní 15-35 b.b.), na druhou stranu udržet provozní náklady pod plánovanou hranicí 5,7 mld. Kč může být pro banku obtížné.

 

v mil. KčOček. J&T 3Q 20233Q 2022r/rKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 2032 327-5 %2 178
  Poplatky a provize67554324 %658
  Ostatní provozní výnosy18015218 %199
Provozní výnosy3 0583 0221 %3 038
Provozní náklady-1 382-1 3562 %-1 362
Provozní zisk1 6761 6661 %1 676
  Opravné položky-134-1248 %-195
Zisk před zdaněním1 5421 5420 %1 480
Čistý zisk1 2951 2514 %1 225

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.