Tiskové prohlášení k článku "Policie krouží kolem J&T kvůli miliardám z Ruska"

1-minutové čtení

V návaznosti na publikovaný článek v deníku Právo a na zpravodajském serveru Novinky.cz „Policie krouží kolem J&T kvůli miliardám z Ruska“, jehož autorem je Matěj Říha, a který svým obsahem pojí skupinu J&T s protiprávním chováním, považujeme za nutné vydat toto tiskové prohlášení:


Ohrazujeme se proti vyznění článku, který s ohledem na účelové propojování informací spojuje finanční skupinu J&T FINANCE GROUP SE včetně J&T BANKY s protiprávním chováním a porušováním regulatorních pravidel.

J&T FINANCE GROUP SE je středoevropskou finanční společností podléhající kontrole hned několika státních regulatorních úřadů. Skupina a všechny její společnosti plní veškeré své povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů. J&T FINANCE GROUP SE si rovněž není vědoma jakéhokoliv protiprávního jednání či porušení svých povinností vyplývajících ze zákona či vůči dohledovým orgánům. Zároveň nám není známo, že by kterákoliv z osob působících ve skupině J&T FINANCE GROUP SE byla vyšetřována.

J&T FINANCE GROUP SE se zaměřuje výhradně na poskytování bankovních a finančních služeb. Nepodniká ani se jinak nepodílí na zakládání readymade společností. Služby zahraničním společnostem jsou poskytovány pouze v případě splnění regulatorních požadavků včetně doložení skutečného majitele, legitimního původu prostředků a účelu realizovaných transakcí.

S ohledem na účelové propojení informací a tendenčnost článku jsme požádali o jeho stažení a zvažujeme případné právní kroky.