Makro: Inflaci v září zpomalil vývoj cen potravin

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Inflace v září nečekaně zpomalila na 2,7 % r/r z 2,9 % v srpnu (oček. 2,9 %). Za zpomalením celkové inflace stál hlavně vývoj cen potravin (-0,6 % m/m), kdy došlo ke zpomalení meziročního růstu cen potravin (na 2,5 % r/r z 3,9 % v srpnu). Vedle těchto změn nastalo v září několik sezónních výkyvů, které ale celkovou inflaci výrazně neovlivnily. Na jedné straně kvůli konci letní sezóny výrazně propadly ceny rekreací (-6,5 % m/m), ale naopak začátek školního roku přinesl nárůst cen v položce vzdělávání v průměru o 3,7 %.

Mimo kolísavé položky (potraviny) se inflační obrázek příliš nezměnil a dál pokračují zvýšené inflační tlaky v ekonomice, což odráží spotřebitelskou poptávku. Za celý rok čekáme průměrnou inflaci 2,7 % (2,2 % vloni). Očekáváme, že ČNB sazby nechá beze změny vzhledem k vnějším rizikům (zpomalení eurozóny). Současné zpomalení inflace může zmírnit diskuzi v ČNB o akutní potřebě zvýšit úrokové sazby.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.