Makro: Míra inflace klesla v březnu na 15,0 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Meziroční míra spotřebitelské inflace CPI v březnu podle očekávání klesla na 15,0 % r/r (16,7 % v únoru), když se projevil bazických efekt (zvýšená srovnávací základna loňského roku). Vůči únoru se index spotřebitelských cen zvýšil o 0,1 % m/m (+1,7 % m/m v březnu 2022), když výrazněji rostly jen ceny potravin (0,4 % m/m). Pohyb cen u ostatních položek byl relativně mírný, což naznačuje jisté zklidňování inflačního vývoje. Ovšem jde o stále o pozvolný proces a u řady služeb, jakou jsou ceny v restauracích (+0,8 % m/m; 21 % r/r), pokračuje stále nadprůměrný růst cen.  Významnější pokles cen v březnu nastal jen u ceny plynu (-1,4 % m/m) a pohonných hmot (-1,8 % m/m) v reakci na předchozí pokles cen komodit. 

V následujících měsících čekáme, že míra inflace bude do léta postupně klesat, v létě by se měla dostat pod hranici 10 procent. Ovšem cenový vývoj v letošním roce vykazuje jenom známky pozvolného zpomalování a ohrožuje plán ČNB, že v příštím roce se inflace snadno vrátí na nízké hodnoty. Celoroční průměrná inflace by měla být kolem 11-12 % (15,1 % v roce 2021).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.