CPI PG: Prodej minoritního podílu v Immofinanz fondu Petrus Advisers

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost CPI Property Group (CPI PG) uvedla v hlášení regulátorovi, že prodala 2,58 mil. akcií či 1,86 % v dceřiné společnosti Immofinanz hedge fondu Petrus Advisers. Hondota transakce je přibližně 51,9 mil. EUR, tedy 20,15 EUR na akcii. To představuje přibližně 3% diskont vůči poslední tržní ceně akcií Immofinanz (20,8 EUR). Šéf CPI PG David Greenbaum uvedl, že prodej minoritního podílu je pro firmu dobrým zdrojem hotovosti na splácení dluhů, zatímco podíl CPI PG v Immofinanz zůstává nad 75 %. CPI PG se podle Greenbauma rovněž dohodla na opční struktuře, která jí dává velkou pružnost do budoucna, jak naložit s podílem v Immofinanz.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.