Zástupci J&T a CITIC Group uzavřeli dohodu o prodeji pohledávek a vzájemné spolupráci

1-minutové čtení

Po konstruktivních jednáních zástupců J&T Private Investments, J&T Finance Group SE (dále jen J&T) a Rainbow Wisdom, společnosti řízené čínskou skupinou CITIC Group (dále jen CITIC) se strany dohodly na strategické spolupráci.

 V rámci uzavřených dohod Rainbow Wisdom odkoupí od J&T veškeré pohledávky za společnostmi ze skupiny CEFC, jejíž obchodní portfolio zahrnuje společnosti z oblasti finančních služeb, průmyslu, nemovitostí, letectví, turismu a pivovarnictví. Krizový management dosazený J&T bude stažen.

Po dokončení všech navazujících transakcí se společnost Rainbow Wisdom stane 9,9% akcionářem a držitelem perpetuitních certifikátů J&T Finance Group SE. 

Zástupci J&T a CITIC se dále dohodli na dalších jednáních o možném rozvoji spolupráce a investicích do společných projektů. Prvním krokem v tomto směru bude, po získání souhlasu regulátora, reciproční nominace zástupce každé strany do vrcholných orgánů J&T Finance Group SE a CEFC Europe.