Fond J&T INVESTMENTS rozšířil své investice na poli logistiky a nově vstoupil do maloobchodu

2-minutové čtení
J&T specialista

Fond J&T INVESTMENTS rozšířil své investice na poli logistiky a nově vstoupil do maloobchodu

J&T INVESTMENTS SICAV, fond kvalifikovaných investorů založený finanční skupinou J&T, uzavřel na přelomu roku dvě nové akvizice. Nákupem dvou nových logistických areálů v Ostravě - Mošnově a v Nošovicích fond rozšířil své působení v oblasti logistických nemovitostí a akvizicí 50 % investičních akcií podfondu Sandberg Private Equity 2 Fund pak zprostředkovaně vstoupil do slovenského maloobchodního řetězce s potravinami TERNO.

„Logistické komplexy v dopravně prvotřídních lokalitách se dnes ukazují jako velmi spolehlivé investice. Jsme rádi, že se nám podařilo rozšířit naši působnost vedle Pardubického kraje také o aktivity v Moravskoslezském regionu,“ komentuje získání dalších logistických areálů Adam Tomis, člen investičního výboru J&T INVESTMENTS.

Areál v blízkosti mezinárodního letiště̌ Ostrava - Mošnov, s přímým napojením na dálniční a železniční síť, nabízí plochu 126 tisíc m2. Jedna z dokončených hal je již̌ plně̌ pronajatá, mezi nájemce patří například logistická společnost DHL, nebo největší evropský výrobce pneumatik pro osobní automobily společnost Continental Barum. Areál dává́ možnost postavit další́ dvě̌ haly s plochou přes 110 tisíc m2, a to s unikátní́ hrubou výškou až̌ 18 metrů. Tento typ hal vyhledávají́ nájemci především z oblasti e-commerce.

Areál Logistics Park Nošovice se sestává ze tří hal s celkovou pronajímatelnou plochou 64 tisíc m2 a je situován v bezprostřední́ blízkosti automobilky Hyundai. Dlouhodobým nájemcem celého areálu je společnost ze skupiny Hyundai Glovis Co., která je součástí́ nadnárodního holdingu Hyundai Motor Group.

Maloobchodní síť TERNO provozuje na Slovensku více než 130 prodejen pod značkami KRAJ, Terno a Moja Samoška. Fond Sandberg, v jehož čele stojí Martin Fedor, vstoupil do Terna v roce 2016. Od té doby prošla firma významnou restrukturalizací, což v kombinaci s otevíráním dalších prodejen vedlo k růstu tržeb společnosti v průměru o 10 % ročně.

„Segment maloobchodu a velkoobchodu s potravinami považujeme za investici se stabilním vývojem a poměrně nízkou mírou rizika, což ostatně dokazují i události posledních měsíců. Doposud dosažené výsledky manažerského týmu dosazeného Martinem Fedorem, spolu s ambiciózními plány nás navíc přesvědčili o významném růstovém potenciálu společnosti v následujících letech“ vysvětluje hlavní důvody druhé investice Tomis.

J&T INVESTMENTS SICAV byl založen na počátku roku 2020. K 31. 12. 2020 dosahovala aktiva pod správou objemu 3,3 miliardy korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.