Nervozita z kroků Fedu může vést k vybírání zisků

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
I v tomto týdnu bude pokračovat sledování výsledkové sezóny, která prozatím dodává akciím další sílu k růstu. Vedle výsledkové sezóny se investoři zaměří na středeční zasedání FOMC, které by mělo především specifikovat postupné utlumování programu QE a další kroky měnové politiky.


Prozatím trh počítá s ukončením programu QE do konce první poloviny příštího roku, a to s lineárním poklesem. Ke zvýšení sazeb pak může dojít již v průběhu druhého pololetí roku 2022. Faktické zahájení či potvrzení zahájení utlumování měnové expanze v USA může přinést na trh jistou nervozitu, která se bude přít s náladou plynoucí z výsledkové sezóny. „Očekáváme, že nervozita z kroků Fedu může přebít na jistou dobu ostatní faktory, a očekávali bychom tak vybírání zisků,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Své výsledky zveřejní banky

Na domácí scéně se pozornost zaměří na úterní výsledky Erste Group a na čtvrteční od Komerční banky. Analytici očekávají, že Erste Group představí za třetí kvartál čistý zisk 522 mil. EUR (+52 % r/r). Za prudkým růstem opět stojí nízké opravné položky. „Ohledně dividend předpokládáme, že management potvrdí předchozí záměr vyplatit ze zisku tohoto roku 1,6 eura na akcii. Zároveň by banka ještě v tomto roce měla vyplatit jedno euro na akcii jako doplatek ze zisku minulých let poté, co ECB uvolnila limity na výplatu těchto dividend,“ uvádí Milan Vaníček. Mimořádná valná hromada, která bude tuto dividendu schvalovat, se uskuteční 25. listopadu.

Komerční banka by měla představit čistý zisk 3,2 mld. Kč (+97 % r/r). Silný meziroční růst je daný růstem výnosů z poplatků a především nižšími opravnými položkami (−96 % r/r). „Hlavní trendy by měly být podobné jako na začátku tohoto roku a nepředpokládáme, že by banka investory čímkoliv výrazněji překvapila,“ konstatuje Vaníček.

Zvedne ČNB opět sazby?

Ve čtvrtek bude zasedat domácí ČNB a lze predikovat opětovné zvýšení sazeb o 75 bazických bodů na 2,25 % (2T-repo). „Členové bankovní rady stále udržují výrazně jestřábí pohled na budoucí měnovou politiku ve světle současné tržní situace a především inflačních tlaků,“ dodává Milan Vaníček.

Makroekonomický výhled

Z makroekonomických zpráv se analytici zaměří v USA na pondělní ISM průmyslu za říjen (oček. 60,3 po 61,1 bodech m/m), středeční ISM služeb za říjen (oček. beze změny 61,9 bodu m/m), podnikové objednávky za září (oček. −0,1 po +1,2 % m/m), zasedání FOMC o úrokových sazbách, které by mělo více nastínit postup v utlumování programu QE, a páteční data o měsíční zaměstnanosti za říjen (oček. 400 po 194 tisících nových pracovních místech m/m).

V Německu se soustředí na čtvrteční podnikové objednávky za září (oček. 2,0 po −7,7 % m/m) a páteční průmyslovou produkci za září (oček. 1,1 po −4,0 % m/m). V Číně pozornost věnují pondělní Caixin PMI průmyslu za říjen (oček. beze změny 50 bodů m/m) a středeční Caixin PMI služeb za říjen (oček. 53,5 po 53,4 bodu m/m).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.