Makro: Útlum v průmyslu se zmírňuje

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu v květnu vzrostl na 46,1 bodů (44,7 b. v dubnu) a kompenzoval pokles z dubnu. Index PMI stále zůstává výrazně pod hranicí 50 bodů, která u indexů PMI odděluje pásmo poklesu (pod 50 bodů) a růstu (nad 50), ale na druhou stranu jde o druhý nejlepší výsledek za poslední 2 roky. Firmy uvádějí jako problém slabou poptávku, především z hlavních evropských trhů. I když se pokles zmírňuje, tak firmy opět ukázaly pokles výroby a nových zakázek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.