CSG: Vista odmítla nabídku MNC Capital na převzetí, preferuje CSG

1-minutové čtení
J&T specialistaPředstavenstvo společnosti Vista Outdoor včera uvedlo, že nedoporučí valné hromadě přijmout nabídku fondu MNC Capital, který na konci minulého týdne nabídl převzetí celé firmy za 35 USD/akcie. Podle představenstva tato cena podhodnocuje společnost. Vedení firmy nadále preferuje nabídku české CSG, která chce od Visty koupit divizi výroby munice malé ráže Sporting Goods, která bude přejmenována na Kinetic Gorup. Je proto i nadále pravděpodobné, že valná hromada Visty podpoří tuto transakci s CSG.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.