Dlouhodobý investiční produkt vám pomůže k milionům na důchod

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceDlouhodobý investiční produkt vám pomůže k milionům na důchod
#Trendy#Cíle#Fondy#dip

Vláda schválila podporu čtyř produktů, kterými lidé mají možnost za využití kapitálových trhů zhodnotit své jmění a připravit se lépe na důchod. Postupně má totiž docházet k výraznému zvýšení rozdílů mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem. Zatímco dnes to je téměř 50 procent, v budoucnu by průměrný důchod měl představovat ještě nižší část průměrné mzdy. Kdo tedy nechce, aby mu životní úroveň rapidně klesla po vstupu do penze, musí se připravit sám. Zde jsou odpovědi na hlavní otázky spojené s Dlouhodobým investičním produktem, který vláda od roku 2024 daňově zvýhodňuje.


Které produkty bude stát od roku 2024 daňově podporovat?

Penzijní připojištění a životní pojištění, které podporovala již nyní, doplní ještě takzvaný Dlouhodobý investiční produkt (DIP) a pojištění dlouhodobé péče.


Jak bude podpora vypadat?

Občan si bude moci sám rozhodnout, které produkty bude využívat. Celková částka, kterou si bude moci odepsat z daňového základu, bude 48 tisíc. A bude na něm, jestli celou částku využije na jeden produkt, nebo ji rovnoměrně či jinak rozloží mezi více produktů.


Jaké budou podmínky pro využití podpory?

Prostředky je nutné mít v daném produktu minimálně do 60 let věku, nejkratší doba přitom bude 120 měsíců. Během této doby zůstávají veškeré výnosy (včetně dividend) na DIP. Po naplnění těchto časových podmínek je možné si nechat vše vyplatit jednorázově, nebo čerpat rentu.


Je výhodnější nechat si vyplácet rentu, nebo si vybrat vše najednou?

S ohledem na prodlužující se věk dožití v penzi (aktuálně to je více než 20 let), doporučujeme peníze nadále zhodnocovat a vybírat postupně formou renty.


Pro koho je DIP určen?

Produkt je určen pro všechny cílové skupiny, především však pro aktivně pracující populaci, která si chce vytvářet rezervy na penzi. Produkt bude vhodný i pro mladou generaci, která díky dlouhému investičnímu horizontu může dosáhnout největší efektivity zhodnocení investic. Zajímavým nástrojem může být produkt i pro zaměstnavatele, kteří mohou využít daňovou úlevu na svoje příspěvky zaměstnancům.


Jaké jsou hlavní rozdíly oproti penzijnímu připojištění a dalším nástrojům dlouhodobého spoření či investování?

K těm hlavním patří zejména aktivní výběr investičních nástrojů ze strany investora. Ten totiž primárně nemusí investovat do některého z nabízených fondů se stanovenou investiční strategií, jako je tomu u doplňkového penzijního spoření. Může tak volit z celé řady investičních nástrojů, jako jsou například akcie, dluhopisy, podílové fondy, ale také vkládat prostředky na spořící účty či termínované vklady. Dále bude možné měnit vytvořené portfolio investičních nástrojů dle životního cyklu investora, a také v rámci DIP nakládat s penězi získanými z dividend či splacených dluhopisů. Kromě umožnění aktivní správy vlastního portfolia je hlavním rozdílem zejména výše očekávaného výnosu, který bude v dlouhodobém horizontu určitě daleko atraktivnější, než je tomu u současného doplňkového penzijního spoření.


Může se tímto způsobem občan stát na důchod milionářem?

Ano, pokud známe investiční horizont a budeme počítat zhodnocení z historických výnosů konkrétních produktů, tak to lze dopočítat. Např. pokud by klient investoval po dobu 30 let 4 tisíce měsíčně (což představuje maximální daňovou úlevu) do fondu J&T Opportunity s výnosem cca 9 % p.a. (reálné zhodnocení mezi lety 2016-2022), tak by na konci měl k dispozici částku cca 7 milionů korun. Z čehož by více než 70 % tvořily výnosy a zbytek vložené prostředky.


Bude DIP nabízet J&T Banka i stávajícím klientům?

Ano, naši stávající klienti budou prioritně osloveni s nabídkou tohoto produktu. Ale nabízet jej budeme i novým klientům. V tomto ohledu nebude ani jedna skupina o tento nový produkt ochuzena. Banka bude nabízet celou škálu produktové nabídky, tzn. vklady, podílové fondy, dluhopisy, akcie, ETF, certifikáty apod.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.