Sazka Group: Agentura Fitch potvrdila rating

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Agentura Fitch potvrdila dlouhodobý rating Sazky Group na stupni „BB-“ se stabilním výhledem. Doposud, od 9. dubna, agentura posuzovala kritéria pro případnou změnu ratingu (Under Criteria Observation). Potvrzení ratingu je podle Fitch podpořeno dosavadním oživením po uvolnění restrikcí, daňovými benefity v rámci řecké sázkové společnosti OPAP a vstupem nového investora (Apollo Global Management). Agentura ve zprávě dále mezi pozitivními faktory zmínila mimo jiné geografickou diversifikaci aktivit, silné cash-flow a dostatečnou kapacitu pro krytí dividend a úrokových nákladů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.