Makroekonomická data a očekávání na budoucí měnovou politiku

1-minutové čtení
J&T specialista

#Ekonomika

Tento týden bude ovlivněn pro přinejmenším většinu evropských trhů pondělními Velikonocemi, kde budou dotčené trhy zavřeny. Pozor, USA budou fungovat v normálním režimu.


Začátek nového měsíce a kvartálu bude zajímavý především z pohledu makroekonomických dat. Investoři se zaměří v Evropě na data inflační (např. Německo) a v USA na data z trhu zaměstnanosti (měsíční data). Tato data budou spoluutvářet očekávání na budoucí měnovou politiku dotčených regionů. „Celkově jsme pro tento týden neutrální,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.


Makroekonomický výhled 

Z makroekonomických zpráv se analytici zaměříe v USA na pondělní ISM průmyslu za březen (oček. 48,5 po 47,8 bodu m/m), úterní podnikové objednávky za únor (oček. +1,0 po −3,6 % m/m), středeční ISM služeb za březen (oček. beze změny 52,6 bodu m/m) a páteční měsíční data z trhu práce.

V Číně se soustředí ještě na víkendová data z PMI průmyslu za březen (oček. 50,1 po 49,1 bodu m/m) a PMI služeb rovněž za březen (oček. beze změny 51,4 bodu m/m). V Německu se zaměří na úterní spotřebitelskou inflaci CPI za březen (oček. 2,3 po 2,5 % r/r).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.