Makro: Deficit rozpočtu za leden-únor dosáhl 86 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Hospodaření státního rozpočtu za období leden-únor skončilo v deficitu 86,1 mld. Kč (-27 mld. v únoru 2020). Během února došlo k prohloubení schodku o 55 mld. Kč. Výdaje meziročně vzrostly o 18 % (+46 mld. Kč meziročně), z toho velkou část nárůstu tvoří výdaje spojené s opatřeními kvůli nákaze Covid-19 (32 mld. korun). Naopak daňové příjmy poklesly o 10 % r/r (-20 mld. Kč meziročně), kdy se výrazně projevilo předchozí snížení daní – inkaso daně z příjmů fyzických osob bylo meziročně nižší o 27 % r/r (-7,7 mld.). Po úpravách byl letošní rozpočet opět schválen se schodkem 500 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.