Makro: Vysoká inflace v 1Q vedla k propadu reálných mezd

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
V 1Q průměrná mzda (hrubá, nominální) podle očekávání meziročně vzrostla o 7,2 % r/r (2,9 % ve 4Q). Mzdová dynamika se svým tempem vrací na úrovně z let 2017–2019. Ovšem letos více než celý nominální růst odmaže inflace (+11,2 % r/r za 1Q) a reálné mzdy (růst očištěný o inflaci) meziročně klesly o 3,6 % r/r (-3,0 % r/r v 4Q/21), což je nejhlubší pokles reálné mzdy od roku 1998. Pokles reálné mzdy je na jednu stranu proti-inflační faktor, protože tlumí poptávku, ale na druhou stranu vývoj mezd představuje inflační riziko, pokud by inflační vývoj vedl k zrychlení nominálního růstu mezd při velmi napnutém trhu práce. Za celý rok 2022 očekáváme průměrný růst mezd o 6,2 % (4,8 % v roce 2021), což bude znamenat pokles reálné mzdy kolem 7 procent.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.