O2 CR: Očekávané výsledky za 3Q19

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
O2 CR v pátek 1. 11. zveřejní své výsledky za 3Q19. Očekáváme 0,5% růst celkových tržeb na 9,7 mld. Kč. Růst pochází především ze Slovenska, kde očekáváme +3,6 % na 2,0 mld. Kč. Růst v datových službách by měl pomoci domácím mobilním linkám k 0,5% růstu a naopak slabší ICT služby by měly způsobit 1,4% r/r pokles ve fixních linkách. Úspory v provozních nákladech a změna účetního standardu IFRS 16 by pak měly zlepšit EBITDA marži na 31,8 % (+1,0 p.b. r/r). Absolutní EBITDA by měla dosáhnout 3,1 mld. Kč (+3,9 % r/r). Čistý zisk by měl poklesnout o 10,5 % r/r na 1,3 mld. Kč kvůli růstu odpisů a amortizace (vliv IFRS 16).

Očekáváme, že investoři stejně jako v případě předchozích kvartálů mohou negativně vnímat pokles čistého zisku, i když je zapříčiněn spíše aplikací nového účetního standardu. Naopak potěšit by měl růst provozní EBITDA marže. Investoři se rovněž zaměří na komentáře k novým datovým tarifům a jejich očekávanému vlivu na hospodaření. Dále na výtky EK ke sdílení sítí s T-Mobile či k aukci nových frekvencí.

 

O2 CR, kons. v mil. KčOček. 3Q193Q18r/rTRH
Tržby9 6729 6260,5 %9 705
EBITDA3 0802 9653,9 %3 155
EBITDA marže31,8 %30,8 %1,0 p.b.32,4 %
EBIT1 7281 892-8,7 %1 810
Čistý zisk1 2901 441-10,5 %1 351

Zdroj: O2 CR a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.