J&T Banka: MREL dluhopisy byly přijaty k obchodování na pražské burze

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Od dnešního dne jsou eurodluhopisy, které v minulém týdnu upsala J&T Banka, obchodovány na volném trhu pražské burzy

Od dnešního dne jsou eurodluhopisy, které v minulém týdnu upsala J&T Banka, obchodovány na volném trhu pražské burzy (Free Market) pod identifikátorem (ISIN cenného papíru) XS2705065188. Připomínáme, že se jedná o dluhopisy započítávané do takzvaných minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL) v objemu 120 mil. EUR s kupónem ve výši 7,5 % p.a. Dluhopisy jsou splatné za 3 roky (26. října 2026) s tím, že po dvou letech mohou být svolány (call opce).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.