Pilulka: Investoři upsali za obě kola nabídky akcie za 67 mil. Kč, cena 450 Kč/akcie

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Pilulka včera oznámila, že za obě kola druhotné nabídky akcií (SPO) bylo upsáno 149 668 akcií za cenu 450 Kč/akcie, tj. nejnižší cenu oznámeného intervalu 450 – 550 Kč. Pilulka tak získala 67,35 mil. Kč nového kapitálu. Celkově firma nabízela až 500 tis. nových akcií, tedy v SPO investoři upsali 30 % možného objemu. Vzhledem k prudkému zpomalení růstu tržeb a slabé ziskovosti společnosti považujeme úpis za relativně úspěšný. Nicméně podotýkáme, že většina nového kapitálu (74 %) byla upsána již v prvním kole, které bylo vyhrazeno současným akcionářům. Firma také nebude moci realizovat všechny cíle, na něž chtěla nové prostředky vybrat. Očekáváme, že budou použity především na pracovní kapitál, zatímco akvizice a zahraniční expanze budou přehodnoceny. Ode dneška (23. 6.) bude opět obnoveno obchodování s akciemi společnostmi.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.