TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

1-minutové čtení

V Praze 1. března 2018

S ohledem na informace, které se o CEFC objevily v médiích, považujeme za nutné vydat toto tiskové prohlášení:

Aktuální vývoj a zprávy ohledně CEFC nemají žádný vliv na chod a fungování skupiny J&T Finance Group SE (JTFG). Čínská skupina CEFC je minoritním akcionářem bankovního holdingu JTFG s podílem 9,9 %. CEFC z dosavadních transakcích nevznikají vůči JTFG žádná práva nad rámec standardního pasivního investora.

Pro úplnost uvádíme, že skupina JTFG nemá přímo ani nepřímo žádné nekryté expozice vůči společnostem skupiny CEFC. Případný negativní vývoj skupiny CEFC nemůže ohrozit stabilitu JTFG.

Jsme v kontaktu se zástupci CEFC v České republice a situaci nadále monitorujeme.