Kubíček (ČNB) preferuje stabilitu úrokových sazeb

1-minutové čtení
J&T specialistaNový člen bankovní rady České národní banky (ČNB) Jan Kubíček, který do vedení centrální banky nastoupil 13. února, poskytl v úterý serveru Newstream svůj první rozhovor, kde se fakticky přihlásil k pokračování dosavadní politiky ČNB. Podle Kubíčka je současná výše úrokových sazeb (7,00 %) adekvátní, aby vedla k utlumení inflace směrem k cíli. K cílované úrovni 2 % by se inflace měla přiblížit na začátku příštího roku. Rizikovým inflačním faktorem může být případný vyšší růst mezd, což by podle Kubíčka mohlo vyžadovat ještě další zvýšení sazeb. Naopak pozitivním faktorem je posilující koruna, která podle Kubička tlumí inflaci rychleji než zvyšování sazeb. Na druhou stranu Kubíček neočekává, že vzhledem k přehřátému trhu práce by se úrokové sazby v budoucnu měly brzy a rychle snižovat.

Rozhovor potvrdil naše očekávání, že bankovní rada ČNB v březnu ponechá úrokové sazby beze změny na 7,00 % a na této úrovni zůstanou minimálně i většinu roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.