ČEZ: Uhelné elektrárny by mohly být do dvou let ztrátové

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Generální ředitel Daniel Beneš pro Seznam Zprávy řekl, že se uhelné elektrárny dostanou během dvou let kvůli vysoké ceně emisních povolenek do ztráty. Podle Beneše si zároveň ČEZ jako soukromá společnost i přes majoritní podíl státu nemůže provoz ztrátových elektráren dovolit a musel by je uzavřít. Před zavíráním uhelných elektráren již dříve varoval také majitel skupiny Sev.en Pavel Tykač. V minulém roce uhelné elektrárny vyrobily 31 TWh elektřiny, což představovalo 37 % z celkové výroby a přibližně 44 % ze spotřeby České republiky. Vláda plánuje konec uhlí do roku 2033 a produkce elektřiny z uhlí by měla být postupně nahrazena obnovitelnými zdroji, novými jadernými zdroji a výrobou v nových paroplynových elektrárnách. Pokud by však došlo k uzavírání elektráren dříve, nebude tento výpadek jak nahradit. Z našeho pohledu, a již delší dobu na to upozorňujeme, je toto po dostavbě jádra další problém, kvůli kterému musí vláda relativně rychle dořešit plánovanou restrukturalizaci ČEZu a převzít plnou kontrolu nad klíčovými výrobními zdroji.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.