Primoco: Plath Corporation získala 3% podíl ve společnosti

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  



Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV včera během obchodování oznámil, že německá Plath Corporation získala akcie ve firmě odpovídající 3% podílu na akciovém kapitálu. Prodejcem akcií byl jeden ze zakladatelů Gabriel Fülöpp. Plath se tak stala čtvrtým největším akcionářem v Primocu po Ladislavu Semetkovském, který má nadále majoritní podíl 50,4 %, Gabrielu Fülöppovi a společnosti Conseq. Společnost Plath dodává Primocu senzory a další technologie pro bezpilotní letouny. Generální ředitel firmy Ladislav Semetkovský tak získání podílu považuje za povýšení vzájemné spolupráce a za výraz silné důvěry společnosti Plath v příběh Primoca. Výkonný ředitel Plath Michael Kalt uvedl, že společné projekty a průzkum trhu utvrdily management firmy v tom, že letoun Primoco One 150 je nejvhodnějším řešením pro řadu užití. Poptávka po bezpilotních letounech bude podle něj dále růst. Vzhledem k dříve uveřejněnému hlášení pro ČNB předpokládáme, že Plath využila část ze získaných opcí, které dohromady odpovídají 5% podílu ve firmě. Další 2 % ve firmě tedy podle nás může ještě získat využitím zbývajících opcí, které expirují 15. 11. 2024. Vstup nového akcionáře do společnosti vnímáme pozitivně, neboť naznačuje důvěru německé společnosti v budoucí hospodaření Primoca a může díky obchodním vztahům Plath s vládními agenturami pomoci v získávání dalších kontraktů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.