Sazka Group oznámila emisi nových dluhopisů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Sazka Group oznámila zahájení nabídky seniorních dluhopisů v celkovém objemu 500 mil. EUR.

Sazka Group oznámila zahájení nabídky seniorních dluhopisů v celkovém objemu 500 mil. EUR.  První emise splatná v roce 2027 ponese kupón 3,875 %, emitentem bude Sazka Group a.s. a bude totožná s již existující emisí dluhopisů se stejnými parametry. Druhá emise splatná v roce 2028 ponese variabilní kupón a bude emitována společností Allwyn Entertainment Financing. Výnos plánuje společnost použít na splacení dluhopisů vydaných Sazka Group Financing na Slovensku, které maturují v tomto roce (200 mil. EUR), splacení revolvingového financování v ČR (100 mil. EUR) a na další potřeby společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.