CPI PG oznámila nabídku na částečný odkup tří emisí dluhopisů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  CPI Property Group (CPI PG) včera oznámila nabídku na částečný odkup dluhopisů (tender offer) z emisí 2,75/2026, 1,625/2027 a 2,75/2028. Celková hodnota odkoupených dluhopisů bude činit maximálně 250 mil. EUR, přičemž nabídka platí do 14. 4. 2023. Odkup proběhne metodou tzv. nemodifikované holandské aukce, kdy u každé z emisí je stanovena počáteční minimální cena. Ta činí 80,5 % nominálu u emise 2026, 70,9 % nominálu u emise 2027 a 69,8 % nominálu u emise 2028. Společnost může zvyšovat nabízenou cenu nad stanovené minimum tak dlouho, dokud se objem dluhopisů nabídnutý jejich držiteli do odkupu nedostane na cíl 250 mil. EUR. Společnost uvedla, že veškeré další parametry odkupu (dosažený objem, ceny, rozdělení mezi emise, atd.) jsou zcela na jejím rozhodnutí. Cílem nabídky je snížit celkový dluh a objem nezajištěného dluhu. Nabídka navazuje na intenzivní divestice, které firma provádí a z nichž nyní dostává hotovost. Firma podle nás nabídkou signalizuje, že je připravena tuto hotovost použít na snížení dluhu a zvýšení tržní ceny svých obchodovaných dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.