O dalším vývoji ČEZu napoví valná hromada

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce

Tento týden se bude pozornost upírat opět k ČEZu, který v úterý pořádá valnou hromadu akcionářů. Diskuze se pak bude zřejmě z velké části točit okolo dividend, likvidity a procesu restrukturalizace.

Kalendář makro událostí je se závěrem měsíce obvykle chudší. V úterý by v Maďarsku centrální banka měla zvýšit úrokové sazby o půl procentního bodu na 6,40 %. V Německu (středa) a v eurozóně (pátek) budou důležité první odhady inflace za červen. Trh očekává další zrychlení inflace o 2–3 desetinky (Německo oček. 8,8 % r/r; eurozóna oček 8,5 % r/r), což by mělo potvrdit potřebu utažení měnové politiky ECB.

„V pátek bude začátek nového měsíce, což celosvětově přináší pravidelné předstihové ukazatele z průmyslu, které by měly ukázat zpomalení růstu aktivity v průmyslu, a to hlavně v Evropě,“ uvádí hlavní ekonom Petr Sklenář.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.