Makro: Obchodní bilance v lednu s nižší dynamikou, ale stále s rekordním přebytkem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v lednu podle očekávání skončila opět v rekordním přebytku 24,6 mld. korun (17 mld. v lednu 2020). I když je přebytek opět rekordní, i tak došlo k jistému zvolnění dynamiky, což dává i negativní signál pro vývoj průmyslové produkce. Objem exportu nepatrně klesl (-0,6 % r/r), přitom na závěr roku rostl dvojciferným tempem (průměr za 4Q +11 % r/r). Ovšem celkový přebytek zvýšil ještě hlubší propad na straně dovozů (-3,2 % r/r). Tedy celková dynamika zvolnila, což naznačuje celkové zpomalení evropské ekonomiky na začátku roku. Výrazný obrat nastal hlavně u vývozu aut (-5 % r/r v lednu vs. +18 % r/r ve 4Q/20).

Pro letošní rok čekáme přebytek obchodní bilance kolem 160 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.