Colt CZ: Emise nových akcií na plnění opčního plánu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Colt CZ Group oznámila, že navýšila svůj základní kapitál skrze emisi 1 735 100 ks nových akcií. K navýšení došlo v důsledku plnění první části opčního plánu. V jeho rámci obdrželi akcie vybraní zaměstnanci a členové statutárních orgánů společnosti. Ti akcie získali za jejich nominální hodnotu 0,1 Kč/ks. Emisí akcií vzroste celkový počet akcií firmy o 3,6 % na 50 368 950 kusů. Nové akcie se započítávají do podílu volně obchodovaných akcií (free float), který se tak zvýšil 18,5 % na 20,4 %. Emise nových akcií na jednu stranu způsobuje stávajícím akcionářům ředící efekt vůči jejich podílům, naopak mírně pozitivní je podle nás navýšení free floatu, které může podpořit likviditu obchodování s akciemi společnosti. Větší vlastnictví akcií zaměstnanci a manažery Coltu rovněž obsahuje motivační prvek. Celkově zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.