O2 CR: Nordic Telecom potvrdil svůj zájem o účast v plánované aukci nových mobilních frekvencí

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Společnost Nordic Telecom potvrdila slovy svého generálního ředitele, že má zájem o účast v plánované aukci nových mobilních kmitočtů, která by se měla uskutečnit v 2H19. Jedná se především o kmitočty pro datové přenosy (pro tzv. 5G). V případě úspěchu by se Nordic Telecom mohl stát čtvrtým mobilním operátorem. Samozřejmě vše ještě závisí na podmínkách plánovaného tendru, které z dosavadních informací mají novému hráči poskytnout zvýhodněné podmínky jako je například pronájem sítě od stávajících hráčů do té doby, než vybuduje vlastní. A samozřejmě ještě musí být společnost v tomto tendru úspěšná. Situaci nadále sledujeme a nelze vyloučit, že se o zmíněnou aukci bude zajímat více hráčů (např. ostravská ha-vel či jiní). Neočekáváme, že by informace měla na dnešní obchodování výraznější vliv. Nicméně potenciální zvýšení konkurence v sektoru vnímáme jako jedno z hlavních rizik pro stávající mobilní operátory včetně O2 CR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.