J&T Securities: Splacení dluhopisu 5,00/2023

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Dnes (16. 10. 2023) je den splatnosti dluhopisu 5,00/2023 společnosti J&T Securities Management


Dnes (16. 10. 2023) je den splatnosti dluhopisu 5,00/2023 společnosti J&T Securities Management vydaného 16. 10. 2018. Dluhopis o nominálu 3 mil. Kč byl vydán v celkovém objemu 1,2 mld. Kč a obchodoval se na pražské burze. Doplňujeme, že společnost vydala 27. 9. 2023 dluhopis 8,25/2028 v objemu 3 mld. Kč, přičemž jedním z jeho účelů je refinancování právě této splácené emise.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.