Politika: Prezident Zeman v nedělí hospitalizován v nemocnici

1-minutové čtení
J&T specialistaZdravotní stav prezidenta Miloše Zemana se zhoršil a prezident byl v neděli převezen na jednotku intenzivní péče Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Podle posledních zpráv je prezidentův stav stabilizovaný, ale v nemocnici by měl být i několik týdnů. Pokud podle Ústavy prezident po volbách nesvolá novou Sněmovnu, tak dosavadní Poslanecká sněmovna zůstane aktivní do 21. října a nová Poslanecká sněmovna bude mít ustavující schůzi 30. den od voleb. Po ustavující schůzi nové Sněmovny může podat demisi stávající vláda. Pokud by prezident nemohl ze zdravotních důvodů vykonávat svůj úřad, může Parlament (Senát a Poslanecká sněmovna) převést funkce prezidenta na předsedu vlády, předsedu Senátu a předsedu Poslanecké sněmovny. Prezidentské pravomoci spojené se jmenováním premiéra a vlády by případně přešly na předsedu Poslanecké sněmovny. Předpokládáme, že velkým úkolem nové vlády bude provést stabilizaci veřejných financí, které letos směřují do deficitu cca 6,5 % HDP (6,1 % HDP v roce 2020). Výraznější reakci finanční trhů (koruna, akcie, dluhopisy) na volby a další politickou situace nečekáme.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.