Rok 2012 byl pro J&T BANKU nejlepším v historii, provozní zisk dosáhl úrovně 1,67 mld. korun a meziročně vzrostl více než 1,5krát

1-minutové čtení


J&T BANKA, jedna z nejvýznamnějších privátních bank na českém trhu, zažila další velmi úspěšný rok. Čistý zisk banky v roce 2012 vzrostl meziročně více než 2,5krát na 1,015 mld. korun.

Banka přitom významně zvýšila příjmy ve všech oblastech podnikání. Vedle nárůstu úrokových výnosů (+62 %) významně vzrostly také příjmy za služby poskytované klientům v oblasti správy majetku a organizace dluhopisových emisí (+84 %). Rekordní zisk ještě zvýraznil mimořádný výsledek z obchodování na vlastní účet, kde banka dosáhla zisku přes 700 milionů korun.

Banka v uplynulém roce rostla nejen v provozních výsledcích, ale také bilanční sumou. Růst byl tažen zejména nárůstem klientských vkladů. Ke konci roku 2012 tak banka poskytovala služby více než 23 tisícům klientů, kteří v bance uložili přes 64 mld. korun, tj. o 16,4 % více při srovnání s předchozím rokem. Banka se i nadále opírá o mimořádně stabilní vkladovou bázi. Vklady na viděnou tvoří méně než 15 % vkladů, ostatní vklady klientů jsou termínované s průměrnou durací přesahující jeden rok.

J&T BANKA ke konci roku vykazovala kapitálovou přiměřenost na úrovni 11,9 %, což je výrazně více než dlouhodobě cílovaná hodnota 11 %.