J&T BANKA uzavřela rok 2021 s bilanční sumou ve výši 203,25 miliardy korun

2-minutové čtení

J&T BANKA uzavřela, dle auditovaných konsolidovaných výsledků, loňský rok s bilanční sumou ve výši 203,25 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o více než 16 %. V hospodaření banky se v průběhu roku 2021 odráželo nejen relativní uklidnění situace a klientských očekávání souvisejících s vývojem pandemie covid-19, ale i pozitivní trend na finančních trzích. Banka tak dosáhla čistého ročního zisku 2,8 miliardy korun (+1,14 mld. Kč).

Nárůst bilanční sumy byl ovlivněn zejména objemem klientských depozit, který byl o 11,3 % vyšší v porovnání s koncem roku 2020 a lehce přesáhl hranici 154 miliard korun. Z celkového objemu závazků vůči klientům pak tvoří více než 71 % vklady na termínovaných a vázaných účtech. Dostatečný objem zdrojů přijatých od klientů umožnil bance financování řady projektů. Objem korporátních úvěrů tak meziročně vzrostl o 4,93 miliardy korun a ke konci roku činil 72,05 miliardy korun.

Přestože poptávka po nových emisích korporátních dluhopisů nedosáhla předpandemické úrovně, obrátila se její trajektorie a došlo k jejímu obnovení. Za celý rok se banka podílela na umístění 14 dluhopisových emisí, přičemž celkový upsaný objem dosáhl částky 15,41 miliardy korun.

Na poli kolektivního investování v loňském roce obstály všechny fondy pod správou J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI. Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS pak navíc v polovině roku vstoupil na pražskou burzu a od té doby se řadí k nejlikvidnějším titulům. Za tento debutový zkrácený rok se zde zobchodovali jeho akcie v ekvivalentu 6 miliard korun, od založení si fond připsal zhodnocení více než 15,5 %.

Vlastní kapitál v meziročním srovnání narostl o 3,30 miliardy korun a na konci roku 2021 činil 24,76 miliard korun. Kapitálová přiměřenost na konsolidované bázi dosáhla úrovně 16,21 %

Více informací naleznete ve Výroční zprávě za rok 2021.