Avast: Poslední den obchodování na londýnské burze

1-minutové čtení
J&T specialistaAkcie Avastu se dnes naposledy obchodují na burze v Londýně. Akcionáři, kteří budou dnes ke konci obchodování držet akcie Avastu, obdrží kompenzaci ve formě hotovosti a nových akcií NortonLifeLock. Na pražské burze se akcie Avastu obchodovaly naposledy ve středu. Společnosti Avast a NortonLifeLock by měly fúzi formálně dokončit v pondělí 12. 9.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.