Colt CZ: J. Drahota potvrdil výhled, Colt světovou trojkou

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Generální ředitel Colt CZ Jan Drahota uvedl v rozhovoru pro E15, že po dokončené akvizici firmy Sellier & Bellot se společnost bude řadit mezi druhé a třetí místo mezi světovými výrobci ručních zbraní a munice. Dvěma největšími subjekty na světovém trhu jsou nyní italská Berretta a švýcarsko-německá SIG Sauer. Drahota nicméně podotkl, že cílem managementu je především organický růst, přičemž zisk před odpisy EBITDA by měl letos organicky růst o 10 až 25 %. Tím Drahota potvrdil výhled, který společnost poskytla v březnu. Po akvizici Sellier & Bellot má Colt podle Drahoty ambici prodávat ruční zbraně a munici do nich tak, aby zákazník preferoval koupi obojího zároveň. Colt také počítá s investicemi do výzkumu a vývoje nových ráží, neboť ve státech NATO se diskutuje o možném přechodu na jinou ráži z 5,56 mm pro pušky, která se ustálila od 70. let. Cílem změny má být větší přesnost na dálku a lepší účinek střelby. Colt CZ nyní dodává ruční zbraně 24 armádám z 32 členských států NATO a ozbrojeným složkám 25 z 28 zemí EU. Rozhovor potvrdil klíčovou informaci o výhledu na letošní rok, což podle nás snižuje riziko vyznění výsledků za 1Q24, které budou zveřejněny ve čtvrtek před otevřením trhu. Zprávu proto hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.