Makro: U výrobců v září ceny vzrostly

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
V září došlo k nárůstu cen u všech výrobců. Index cen průmyslových výrobců (index PPI) v září meziměsíčně vzrostl o 0,3 % m/m, což byl druhý nárůst v řadě, ale tempo meziročního růstu dál kleslo na 0,8 % r/r (1,8 % r/r v srpnu). Důvodem byl pokračující růst cen ropy na globálních trzích a také oslabení koruny, což se projevuje v nárůstu cen dovozních cen. Také na úrovni jádrové inflace (index bez cen energií) došlo ke změně, ceny v průměru vzrostly o 0,1 % m/m, což byl první nárůst po 6 měsících nepřetržitého poklesu. V meziročním srovnání jádrová inflace zůstala v drobném poklesu (-0,2 % r/r vs. -0,1 % v srpnu). V září se také zastavil prudký propad cen zemědělských výrobců, které naopak vzrostly o 1,7 % m/m, což byl první nárůst po 7 měsících razantních poklesů. V meziročním srovnání byly ceny zemědělské produkce nižší o 13,4 % r/r (-16,4 % v srpnu).

Data naznačují, že odeznívání nákladového šoku skončilo a ve zbytku roku se mohou projevit nové vlivy, jako je růst cen ropy. Mimo ceny zboží a materiálů pokračoval růst cen služeb a stavebních prací tempem kolem 4-5 % r/r.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.