Colt CZ pověřil banky možnou emisí dluhopisů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Colt CZ Group včera oznámil, že pověřil banky potenciální emisí dluhopisů. Šlo by o domácí seniorní nezajištěné dluhopisy vydané dle českého práva. Colt CZ čeká vydání dluhopisů v dohledné době podle toho, jaké budou tržní podmínky. Společnost má nyní dvě emise dluhopisů – emisi 2027 v objemu 5 mld. Kč a emisi 2029 v objemu 2 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že společnost nyní nemusí ani jednu emisi nutně refinancovat, domníváme se, že nové dluhopisy mohou být spojeny s případnou akviziční aktivitou společnosti. Pokud nebudou dluhopisy vydány v příštích dnech, předpokládáme, že společnost poskytne dodatečné informace 23. 3. na konferenčním hovoru po výsledcích za r. 2022. Zprávu hodnotíme jako neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.