ČEZ: Územní rozhodnutí pro nové jaderné zdroje v Dukovanech

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost Elektrárna Dukovany II obdržela od Ministerstva průmyslu a obchodu územní rozhodnutí pro výstavbu nového jaderného zdroje v areálu Dukovan. Jedná se o další krok v celém dlouhém povolovacím procesu. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána již v červnu 2021 a od začátku je koncipována pro dva jaderné bloky v této lokalitě. Dnes je zároveň poslední den pro podání konečných nabídek na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech. Všichni tři uchazeči (EDF, KHNP a Westinghouse) své nabídky do konce termínu podají.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.