Komerční banka zveřejnila expozici vůči rizikovým odvětvím

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka včera zveřejnila svou expozici vůči sektorům nejvíce zasaženým omezeními v souvislosti s šířením nového koronaviru a s propadem cen ropy. Oznámené objemy hrubých úvěrů v jednotlivých sektorech jsou:

  • Logistika: 8,4 mld. Kč
  • Ubytování, pohostinství a cestovní ruch: 6,7 mld. Kč
  • Těžba, zpracování a distribuce ropy a plynu: 3 mld. Kč
  • Letectví a související služby: 1,7 mld. Kč
  • Subjekty z Itálie: 1 mld. Kč

Celkový objem úvěrů byl ke konci roku 654 mld. Kč. Uvedená angažovanost v rizikových sektorech je relativně nízká, nicméně současná situace může vést k tvorbě opravných položek u jednotlivých korporátních úvěrů a k vyšší volatilitě rizikových nákladů v jednotlivých kvartálech.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.