Obchodní bilance opět v hlubokém deficitu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v listopadu skončila nečekaně v rekordním deficitu 25,5 mld. korun (+3,9 mld. v listopadu 2021), což byl dvojnásobek vůči očekávání (oček. -12 mld.). Růst importů si udržel velmi vysoké tempo (19 % r/r), které po krátké pouze opět předběhlo tempo exportů (11 % r/r). Relativně slabší byl nárůst exportu aut (14 % r/r), který v dalším měsíci může dohnat oživení výroby. Trendově se zatím nic výrazně nezměnilo, na dovozní straně měl nadále výrazný vliv dovoz drahých komodit (ropa, plyn, kovy), ale tento faktor bude tlumen v dalších měsících vzhledem k vývoji cen komodit a kurzu koruny. Za období leden až listopad obchodní bilance kumulativně vykázala rekordní schodek 198 mld. korun (+7 mld. za leden až listopad 2021). Vzhledem ke kumulaci negativních vlivů obchodní bilance za celý rok 2022 pravděpodobně dosáhla historického deficitu přes 200 mld. korun. (cca 3,0 % HDP).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.