EPH: Akvizice plynových elektráren v Nizozemsku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
EPH prostřednictvím dceřiné společnosti EP Netherlands uzavřela dohodu o akvizici dvou plynových elektráren. Konkrétně se jedná o 100% podíl v elektrárně MaasStroom s instalovaným výkonem 426 MW a 50% podíl ve společnosti Enecogen, která provozuje elektrárnu s instalovaným výkonem 910 MW. Cena transakce nebyla zveřejněna. Spolu s předchozími akvizicemi by mělo EPH provozovat v Nizozemsku 4 plynové elektrárny a další aktivity v oblasti obchodu a distribuce.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.