PFNonwovens: Očekávané výsledky za 4Q19

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
PFNonwovens, a.s. oznámí své kvartální výsledky za 4Q19 zítra (30. 4.). Očekáváme tržby +3,6 % ve výši 1,74 mld. Kč kvůli příspěvku nových linek v JAR a Znojmě. Provozní zisk EBITDA očekáváme na úrovni 353,7 mil. Kč (+1,9 % r/r). Negativní finanční úroveň a především běžná výše daně by pak měla znamenat 64% r/r pokles čistého zisku na 135 mil. Kč. Jen připomínáme, že společnost v 4Q18 zaúčtovala kladnou položku odložené daně (163 mil. Kč). V případě, že se přinejmenším naplní naše projekce, tak by celoroční EBITDA měla dosáhnout 1,3 mld. Kč a měla by naplnit výhled managementu na dosažení spodní hranice rozpětí 1,3-1,45 mld. Kč.

Očekáváme, že dosažení dřívějšího výhledu by mělo být pro investory uklidňující informací. Trh se bude soustředit na nedávné zprávy o další expanzi. Především možnost vyrábět materiál vhodný pro ochranné zdravotnické pomůcky by mohl trh ocenit pozitivně. Současně by měla společnost více nastínit, jak se vypořádá s odchodem dlouholetého technického ředitele, který byl vnímán jako jedna ze stěžejních osobností. A samozřejmě dodat komentář k vlivu současné pandemie Covid-19 na své hospodaření. Zde očekáváme spíše omezený dopad. 

IFRS kons. (mil. Kč)Oček. 4Q194Q18r/r
Tržby1 7431 6823,6 %
EBITDA353,7347,11,9 %
marže20,3 %20,6 %-0,3 p.b.
Čistý zisk134,7377,7-64,3 %

Zdroj: PFNonwovens a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.