Makro: Obchodní bilance v červenci opět v deficitu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Obchodní bilance v červenci skončila očekávaně v deficitu 7,2 mld. korun (+14 mld. v červenci 2020). Pokračuje trend z předchozích měsíců, kdy se otevřely nůžky mezi dynamikou vývozu a dovozu. Oživení domácí poptávky (spotřeba + investice) výrazně zvyšuje dovozy (+12 % r/r), ale dynamika na straně vývozu je utlumena (+4 % r/r). Na straně exportérů se objevily výpadky ve výrobě, které zastavily vývoz klíčové položky, kterými jsou pro českou ekonomiku auta (-7 % r/r). Za období leden-červenec obchodní bilance kumulativně vykázala přebytek 78 mld. korun (60 mld. vloni; 104 mld. v roce 2019). Pro letošní rok čekáme přebytek obchodní bilance kolem 180 mld. korun. (180 mld. v roce 2020).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.