mmcité: Po výrazném růstu by měl zisk EBITDA letos stagnovat

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost mmcité, jejíž akcie se od loňska obchodují na trhu Start pražské burzy, oznámila předběžné tržby za r. 2023 ve výši cca 1,2 mld. Kč, tj. +3,35 % r/r. Výrazně rychleji (+65 % r/r) rostl zisk před odpisy EBITDA, a to na předběžných 101 mil. Kč, tj. s marží 8,4 %. Kompletní auditované výsledky budou zveřejněny během 2. čtvrtletí. Pro letošní rok očekává vedení firmy růst tržeb o cca 4,2 % na 1,25 mld. Kč, ovšem zisk EBITDA by měl zůstat zhruba stejný na 101 mil. Kč. To implikuje mírný pokles marže na 8,1 %. Společnost neuvedla, jaké byly hlavní faktory výrazného nárůstu zisku EBITDA v loňském roce a z jakého důvodu by měl letos stagnovat. Vzhledem k očekávání stagnace zisku EBITDA hodnotíme zprávu firmy jako mírně negativní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.