O2 CR: O aukci nových kmitočtů projevil zájem i A1 Telekom Austria

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.ČTÚ včera na svém webu zveřejnila obdržené připomínky k připravované aukci nových kmitočtů. Mezi předkladateli připomínek byl i největší rakouský operátor A1 Telekom Austria. Ten mimo jiné navrhuje prodloužení licencí k frekvencím na 20 let z dosud plánovaných 12 – 15 let u různých kmitočtů, prodloužení doby, do kdy je potřeba pokrýt některé lokace a možnost zaplatit za frekvence ve splátkách a ne jednorázově. Zájem velkého zahraničního operátora vnímáme jako lehce nepříznivou informaci vzhledem k stávajícím operátorům, protože to může zvyšovat šanci na ostřejší konkurenční boj.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.