Růstové vs. hodnotové akcie. Poznáte rozdíl?

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceRůstové vs. hodnotové akcie. Poznáte rozdíl?
#Akcie#Cíle

Investice do akcií patří k nejpopulárnějším finančním nástrojům českých investorů. Ukázal to unikátní průzkum o investiční gramotnosti, který pro J&T Banku realizovala agentura Perfect Crowd. Investoři si často vyberou firmu, kterou znají, a prostřednictvím aplikace si nakoupí její cenné papíry. A pak jsou často vyděšeni, když akcie klesají. Nevyhodnotili totiž správně riziko spojené s investicemi do akcií. I to má celou řadu zákonitostí a pravidel. Tady jsou některá z nich, která se týkají růstových a hodnotových akcií či vyváženého portfolia.


Co jsou růstové a hodnotové akcie?

Veřejně obchodované akcie se nijak nerozdělují. Přesto se mezi investory vytvořila jedna důležitá dichotomie: na akcie hodnotové (value) a akcie růstové (growth). Při sázce na hodnotové akcie se investor snaží na základě veškerých dostupných údajů stanovit teoretickou nebo též vnitřní hodnotu akcie, tu porovnat s aktuální tržní hodnotou, rozhodnout, zda je akcie podhodnocena či nadhodnocena, a podle toho ji nakoupit nebo prodat. Vychází přitom zejména z tvrdých ukazatelů, z nichž nejčastější je P/E, tedy poměr ceny a zisku na jednu akcii (více viz níže). Čím nižší je tento podíl, tím hodnotnější je akcie pro investora, protože tím kratší čas musí držet akcii, aby mu zisk firmy pokryl investici do nákupu akcie.

Naproti tomu růstovým investováním se rozumí investování do akcií, které podle současných analýz nejsou rentabilní, mají vysoké P/E, mnohdy nedosahují zisku ani nevyplácejí dividendy. U těchto firem tak jde o sázku na jejich budoucí dynamický růst a s ním spojený nárůst ceny cenných papírů.


Co je ukazatel P/E?

Jeden z klíčových ukazatelů, podle něhož se investoři mohou řídit, zda do firmy budou investovat, nebo nikoli. Standardní ukazatel P/E dává do poměru současnu cenu akcie a zisky na akcii za posledních 12 měsíců. Jestliže je cena jedná akcie například 60 dolarů a zisk za posledních 12 měsíců činí 3 dolary, potom je P/E na hodnotě 20. Z dlouhodobého průměru P/E indexu S&P 500 se za zlomovou hodnotu P/E považuje číslo 15. Pokud je P/E vyšší než 15, tak by daná akcie měla být nadhodnocená, tedy drahá. P/E pod 15 naopak značí podhodnocenou akcii a vybízí k nákupu. Nelze to však vnímat jako neprůstřelné pravidlo. Řada mladých firem má P/E velmi vysoké a v éře nízkých úrokových sazeb jejich akcie rostly o tisíce procent. Navíc i jim se později podařilo realizovat vysoké zisky.


Kdy investovat do růstu?

Právě u takových akcií mělo smysl vsadit na růstové investování. Mezi investory je tato forma investic často spojena s růstovým trhem, érou nízkých úrokových sazeb, tedy když se centrální banky snaží podpořit ekonomický růst. Růstové investování se zcela jistě vyplatilo u včasných sázek na akcie Tesly, Facebooku (dnešní Meta Platforms) a řady dalších technologických společností. Naopak v dobách ekonomického útlumu, jaký jsme sledovali například vloni, jsou právě tyto akcie těmi, co padají nejrychleji.


Kdy investovat do hodnoty?

Můžeme pozorovat, že se investoři při obratu trendu z růstu do útlumu, který většinou zahajují centrální banky růstem úrokových sazeb, zaměřují na hodnotové investování a na firmy, jejichž P/E je co nejnižší. Tyto akcie totiž fungují takzvaně acyklicky a mohou růst i v dobách ekonomické nejistoty. Typicky sem spadají velké tradiční firmy s širokým portfoliem zboží a služeb, firmy se stabilními výnosy, jako jsou telekomunikační firmy, farmaceutické společnosti nebo velké industriální kolosy. U těchto firem nelze spekulovat na razantní nárůst v řádu stovek procent, ale mají stálé zisky navzdory ekonomickému cyklu.


Co je vyvážené portfolio?

Nejen proto doporučují zkušení investoři nevsázet pouze na jednu akcii či jeden sektor. Takové investiční portfolio není odolné vůči očekávatelným i šokovým změnám, investor pak může touto sázkou přijít o spoustu peněz. Naopak správné portfolio je vyvážené. Vyvážené portfolio má hodnotovou i růstovou složku a jejich podíl se mění podle podmínek na trhu.


Pokud chcete sestavit správné vyvážené portfolio, vždy je lepší obrátit se na odborníka.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.